Nasza kadra

Przystań Pomysłów tworzą ludzie, społecznicy, którzy starają się zauważać realne potrzeby najbliższego otoczenia i wychodzić im na przeciw.
W pracy zawodowej ważne miejsce zajmują ludzie młodzi a także seniorzy. Pięć lat prowadzenia szkolnego wolontariatu a także współpraca z Uniwersytetem III Wieku w naszym mieście pokazuje jak ważne jest jednoczenie kilku pokoleń we wspólnym działaniu. Mniejsze i większe projekty typu Budżet Obywatelski pokazały, że zmiany warto zacząć „od swego podwórka”.

Prezes Stowarzyszenia – Anna Bowtruczuk
8-letnie doświadczenie w pracy w III sektorze,
7 letnia praktyka w koordynowaniu projektów zarówno gminnych, marszałkowskich jak również ministerialnych.
Doświadczenie zawodowe w koordynowaniu projektów na przestrzeni ostatnich lat:
2020 r.
Koordynator projektu „Podlaskie Zrzeszenia Kół Gospodyń Wiejskich” (ASOS)
Pomysłodawca oraz koordynator projektu ” Podlaskie Miasteczko Aktywności Seniorskiej” (P FIO)
2019 r.
Pomysłodawca oraz koordynator projektu „Siła wieku w człowieku” (ASOS)
2018 r.
Koordynator projektu „Kolej na gminę Hajnówka” (ASOS)
Koordynator projektu „Dziś Aktywny uczeń, jutro aktywny obywatel”(P FIO)

 

Wiceprezes Stowarzyszenia- Paweł Bowtruczuk

6-letnie doświadczenie w pracy w III sektorze, 3 letnie doświadczenie w realizacji usług warsztatowych w projektach ministerialnych na tematy związane z integracją, partycypacją oraz pozyskiwaniem funduszy na własną działalność. Animator oraz uczestnik wielu kampanii skierowanych zarówno do seniorów jak i młodzieży.