2019

  1. „Siła wieku w człowieku” ASOS 2019

Głównym celem projektu było zrzeszenie i włączenie w proces partycypacji społecznej 15 nieformalnych podmiotów seniorskich z powiatu hajnowskiego a także wzrost wiedzy w zakresie form finansowania i promowania swojej działalności, zrzeszania się, partycypacji, u członków tych podmiotów. Punktem kulminacyjnym było zintegrowanie tego środowiska i utworzenie stowarzyszenia zrzeszającego nieformalne podmioty seniorskie w powiecie hajnowskim oraz zaangażowanie jego członków w konsultacje społeczne dotyczące planowania wydatków w budżecie starostwa powiatowego na 2020 rok.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)